Za inštrukcije se je pomembno odločiti ob prvem pojavu težav. Starši se za inštruktorja odločijo na podlagi kompetenc in kraja bivanja. Inštrukcije Ljubljana zavzemajo področje osrednje Slovenije in dela Gorenjske. Izvajajo se inštrukcije jezikov, matematike in naravoslovnih jezikov. Inštrukcije so prilagojene glede na starost in težavnost pri razumevanju.

Potek inštrukcij

Inštrukcije Ljubljana izvajajo inštruktorji preko agencij ali individualno. Za inštrukcije se odločijo vsi, ki imajo učne težave. Največkrat so to osnovnošolci ali dijaki. Za inštrukcije se lahko odločijo tudi odrasli med dodatnim izobraževanjem. Večina agencij ponuja inštrukcije za vse jezike, ki so vključeni v učne načrte ali so pomembni pri nadaljnji zaposlitvi. Namen inštrukcij je odkriti problem ter poskrbeti za dobro učno izkušnjo z pozitivnim zaključkom.17

Inštrukcije so namenjene vsem, ki se soočajo s težavami. Velikokrat je potrebno poiskati le nekoga, ki bo znal prisluhniti težavi. Veliko učencev se sooča s problemi zaradi negativne izkušnje pri določenem predmetu. Lahko se zgodi, da začetek problema ni vezan na nerazumevanje snovi, temveč na negativen začetek odnosa s profesorjem. V takem primeru se mora inštruktor obrniti na starše ter jim predlagati rešitve za problem. Naloga staršev je, da se obrnejo na šolski svet oziroma vodstvo, ki bo moralo težavo razrešiti. Drugačen odnos s profesorjem lahko pri otroku razreši učne težave.

Izvajanje inštrukcij poteka nekajkrat na teden, odvisno od dogovora z inštruktorjem. Glede lokacije obstaja možnost dogovora, ali pa se je potrebno inštrukcij udeleževati v točno določenih prostorih. Inštrukcije Ljubljana omogočajo širok spekter učenja. Zaradi razsežnosti je iskanje primernega inštruktorja zelo poenostavljeno. V primeru, da v domačem kraju ni primernega inštruktorja obstaja tudi možnost spletnega sodelovanja z agencijo, ki ponuja inštrukcije. Spletno sodelovanje omogoča učenje po dogovoru. Inštrukcije lahko potekajo tudi vsak dan ter s tem povečamo hitrost učenja. Ta metoda dela je sicer zelo praktična, vendar je vseeno pri učenju oseben stik najpomembnejši.