Za površine z največjimi zahtevami in obremenitvami so najbolj primerne betonske kanalete za odvodnjavanje odpadnih voda. Te so namreč kos tudi najtežjim razmeram, poleg tega pa imajo odličen pretok. Zaradi tega so nadvse učinkovite in omogočajo zelo zanesljivo odvajanje odpadne vode.

Kako preprečiti škodo, ki jo povzroča odpadna voda?

Odpadna voda lahko povzroči veliko škodo. Ob večjih padavinah ali nalivih se pogosto zgodi, da pride do težav z odpadno vodo, saj je te enostavno preveč, da bi lahko varno odtekla. Odpadna voda tako lahko zastaja na cestišču in drugih površinah, zalije objekte ali celo vdre vanje. Odprava takšne škode je dolgotrajna, hkrati pa povezana tudi z velikimi stroški. Zaradi tega je treba že pri ureditvi površin razmišljati tudi o odpadni vodi in o tem, kako poskrbeti za to, da bo ta lahko varno odtekla.

Velika učinkovitost za zelo obremenjene površine

To je še posebej pomembno pri površinah, na katerih lahko večja količina odpadne vode hitro povzroči različne nevšečnosti. Zaradi tega je to treba upoštevati tudi pri načrtovanju sistema za odvodnjavanje, prav tako pa je treba pri načrtovanju upoštevati tudi obremenjenost površine. Različne površine so namreč različno obremenjene, odvisno predvsem od njihove namembnosti oziroma od tega, za kakšno površino gre, za kaj se uporablja, kje se nahaja.

Javni trg je tako zagotovo veliko bolj obremenjen od domačega dvorišča, seveda pa po njem hodijo predvsem pešci in se vozijo kolesarji, zaradi česar so obremenitve manjše kot na cestišču. To je obremenjeno s prometom, ne le osebnimi vozili, ampak tudi tovornjaki in drugimi tovornimi vozili z veliko težo.

Velike obremenitve mora prenesti tudi material, iz katerega je narejen sistem, ki skrbi za odvajanje odpadne vode. Zaradi tega so betonske kanalate za odvodnjavanje primerne tudi za vgradnjo na zelo obremenjene površine z najvišjimi zahtevami, saj je beton zelo odporen material, ki dobro prenaša tudi velike obremenitve. Še posebej pa to velja za beton, ki je armiran z vlakni – ta je namreč še posebej močan.